Księgarnia - Prawo i nauki społeczne
Ustrój szkolny 7 + 5 dla Polski. Z dodaniem komentarza o „Podstawie programowej katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce” z roku 2018. Wybór artykułów z portalu „Magna Polonia”  Cena: 24.00 zł
Marcin Drewicz

Seria: Marcin Drewicz, Wybór artykułów z portalu „Magna Polonia”, tom 3

Cena zbytu 32,00 zł
Cena promocyjna 24,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2019
Objętość 106, [1] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-676-1

[ Propozycja nowego ustroju szkolnego dla Polski ]

O książce

W roku 1932 rozpoczęto w Polsce likwidację prawdziwego, czyli jeszcze przedrewolucyjnego, więc Ośmioletniego Gimnazjum, wprowadzając ustrój szkolny 6 + 6; aczkolwiek nauka w Szkole Powszechnej (Podstawowej) mogła trwać także 7 lat, zaś ta w nowej Szkole Średniej podzielona była na dwa etapy: 4‑letni i 2‑letni. Później było już tylko gorzej. Po eksperymentach wzorowanych na szkolnictwie sowieckim wprowadzono w roku 1961 ustrój szkolny 8 + 4, zaś w roku 1998 ten najgorszy: 6 + 3 + 3. Tak więc w ciągu 66 lat, czyli w czasie życia co najmniej dwóch pokoleń, Szkoła Średnia została w Polsce zniszczona, zredukowana z 8 do tylko 3 lat nauki. Albowiem nauka w szkole 3‑letniej trwa po prostu za krótko, aby taka instytucja zdążyła wobec ucznia spełnić funkcję właśnie Szkoły Średniej. Wprowadzając ustrój 6 + 3 + 3, zniszczono także szkolnictwo zawodowe.
Zapoczątkowana w roku 2017 kolejna reforma zmierza, po dwudziestu już latach, do prostego powrotu do ustroju 8 + 4, i to z obciążeniem w postaci nowego tworu, mianowicie Szkoły Branżowej Dwustopniowej, więc łącznie Pięcioletniej.
Autorzy tych ostatnich posunięć to po części ci sami ludzie, którzy kiedyś zamienili ustrój 8 + 4 na 6 + 3 + 3, a obecnie czynią odwrotnie. My zaś potraktujmy tę sytuację – wbrew intencjom tamtych ludzi – jako początek działań, jakie niedługo, lub może później, w przyszłym lub nawet w zaprzyszłym pokoleniu doprowadzą do odbudowy Szkoły Średniej co najmniej Sześcioletniej, zatem do powrotu ustroju 6 + 6. Szansę zmarnowali owi reformatorzy ostatniego ćwierćwiecza, mając już funkcjonującą od lat Sześcioletnią Szkołę Podstawową i mogąc owe dwie szkoły trzyletnie po prostu połączyć w jedną Sześcioletnią.
Z wielu względów proponujemy zatem, najpierw, zmianę czasu nauki tylko o jeden rok: z lat 8 do 7 w Szkole Podstawowej, i z lat 4 do 5 w Szkole Średniej; z Zasadniczą Szkołą (Wielo)Zawodową w trybie 3- lub 4-letnim, do wyboru ucznia.

Artykuły składające się na niniejszy zbiór są publikowane w kolejności takiej, w jakiej pojawiały się w lutym i marcu 2019 roku na portalu „Magna Polonia”.
Atoli autor, na miarę swojego, jakże ograniczonego, dostępu do środków masowego przekazu, do porzucenia ustroju szkolnego 8 + 4 na rzecz 6 + 6 lub 7 + 5 namawiał już w latach 90. ubiegłego stulecia, zanim jeszcze zaczęto w Polsce mówić i pisać o wprowadzaniu ustroju 6 + 3 + 3, a także i później. Był to jednakże głos odosobniony, chociaż autorowi zarówno w roku 1998, jak i w roku 2016 udało się dotrzeć do osób właśnie przystępujących do wprowadzania zmian w polskiej oświacie. Od prominentnego zwolennika ustroju 6 + 3 + 3, najgorszego, jaki Polska miała w swojej historii, autor usłyszał wtedy, tj. pod koniec XX wieku, pamiętne słowa: „Tylko pan jest temu przeciwny. Przecież wszyscy chcą 6 + 3 + 3”.
Ach, ci polscy „wszyscy”! Jednym razem przeszkadzają i psują, to znów innym razem „pełno ich, a jakoby nikogo nie było”.


Marcin Drewicz, Tytułem wprowadzenia (fragm.)

Spis treści

Ustrój szkolny 7 + 5 schemat

Tytułem wprowadzenia
Czy mamy wreszcie to Pięcioletnie Technikum, czy nie mamy?
Podstawówka udarowa; tak dalej być nie musi
Gimnazjum (Liceum) Ogólnokształcące pięcioletnie
Chcemy Zawodówki, a nie „Branżówki”!
Matura – stara, lecz w dzisiejszych czasach nowa
Jak wdrożyć nowy ustrój szkolny 7 + 5?
O „nauczaniu dwujęzycznym”
Gdy trzeba – konsultacje
Liczby wszystkich godzin lekcyjnych nauczania poszczególnych przedmiotów w ustroju szkolnym 7 + 5
Zmiana w kalendarzu roku szkolnego

Aneks I. Starsi i młodsi (fragment z: Robert M. Wujek [Marcin Drewicz], Skauting dzisiaj. Gawędy o harcerstwie)

Aneks II. O najnowszej podstawie programowej nauczania religii rzymskokatolickiej
Część pierwsza: Pisane na kolanie
Część druga: Pomieszanie pojęć, więc zwątpienie
Część trzecia: „Grzech antysemityzmu” i inne rewelacje


O Autorze

Dr Marcin Drewicz – urodził się w 1966 roku w Warszawie, gdzie mieszka. Nauczyciel, historyk, socjolog, publicysta. We wczesnej młodości czynny w harcerstwie tzw. niezależnym. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako nauczyciel w warszawskich szkołach średnich; zawód nauczyciela nadal podaje jako swój własny, aczkolwiek wciąż nie dane mu jest powrócić do jego praktykowania, pomimo starań czynionych od lat (sic!). Prowadził oryginalne badania socjologiczne nad tym zawodem, co zaowocowało obronioną w roku 2002 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozprawą doktorską: Etos nauczyciela liceum ogólnokształcącego we współczesnej Polsce a zasady katolickiego wychowania (Warszawa 2003). W latach 2003-2009 wykładał przedmioty socjologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jest autorem i propagatorem projektu ustroju szkolnego 6 + 6 dla Polski, także w wariancie 7 + 5. Jest również pomysłodawcą wystawienia na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie konnego pomnika generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.
W latach 2005-2012 jako niezależny badacz prowadził prace nad historią społeczno-gospodarczą Polski pierwszej połowy XX wieku, co zaowocowało publikacjami książkowymi: Prawo o wywłaszczeniu ziemian w Polsce w latach 1919-1952 (Warszawa 2007), Głęboka przemiana rewolucyjna. Sejmowa debata nad reformą rolną w Polsce w 1919 roku. W 90. rocznicę (Lublin 2009), Polskie wybory 1919. Agitacja w pięciu tygodnikach: „Gazeta Świąteczna” – „Zorza” – „Wyzwolenie” – „Rząd i Wojsko” – „Piast” (b.m.w. 2011), oraz obszernymi artykułami ogłoszonymi w większości na łamach „Saeculum Christianum”.
Publicystyką, a także beletrystyką, zajmował się, acz nieregularnie, od roku 1989, publikując zazwyczaj pod własnym imieniem i nazwiskiem. Jego teksty na tematy przeważnie historyczne, wychowawcze, społeczne i polityczne, łącznie w liczbie kilkudziesięciu, ukazały się m.in. w: „Powściągliwości i Pracy” (w latach 1992-1993), „Arcanach” (1994-2000), „Tygodniku Solidarność” (1995-1996), „Nowym Państwie” (2002), na portalu „Arcana” (2013-2014).
Doświadczenia z czasów harcerskich znalazły swój literacki wyraz w dwóch książkach wydanych pod pseudonimem Robert M. Wujek: Skauting dzisiaj. Gawędy o harcerstwie (Warszawa 1995) oraz Janek (Warszawa 1998).
Od połowy roku 2017 publikuje na portalu „Magna Polonia”, gdzie do początków roku 2019 pojawiło się już wieledziesiąt jego artykułów, przeważnie o znacznej objętości.


« powrót
Ilość