Księgarnia - Poezja
Moja sowa śnieżna  Cena: 12.00 zł
Elżbieta Cichla-Czarniawska

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2006
Objętość 90, [4] s.
Format 147 x 220 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-253-3

[ Poezja ]

O książce

Obecny tom poetycki Elżbiety Cichli-Czarniawskiej to nowy zakątek lirycznego ogrodu. Jego wyrazistym elementem jest tytułowa „sowa śnieżna” - tajemniczy, niepokojący ptak, przysiadający od czasu do czasu na „gałęziach” wersów. Ten niezwykły obraz białej sowy pojawia się w kilku utworach, a są to teksty znaczące nie tylko przez swoje usytuowanie w układzie tomu (początek: sowa śnieżna; koniec: ***moja sowa śnieżna; w środku cztery dość regularnie rozłożone wiersze), ale i przez głębokie powiązanie tego motywu z „ja” lirycznym. Zaznaczona w tytule książki przynależność sowy do podmiotu zbioru poezji znajduje w wierszach wielokrotne potwierdzenie; „sowa śnieżna” staje się przez to swego rodzaju hipostazą wnętrza podmiotu lirycznego. (szerzej: podmiotu tomu), jego cech i pragnień. Dzięki temu zabiegowi książka ta nabiera szczególnego znaczenia - obok ważnych przemyśleń o naturze świata niesie bowiem silny ładunek autorefleksji, odsłania pryzmaty, przez które świat ten jest postrzegany.
fragm. Posłowia


O Autorce

Elżbieta Cichla-Czarniawska - (ur. 31.03.1935), poetka, prozaik, historyk literatury. Debiutowała wierszami w „Tygodniku Powszechnym” (1955). Jest autorką ośmiu tomów prozy (powieści, opowiadania), szesnastu tomików poezji (w tym dwa obszerne wybory), prac o życiu i twórczości Jalu Kurka i Władysława Sebyły. W Jej wyborze i ze wstępami ukazały się tomy poezji Kazimierza Wierzyńskiego i Juliana Tuwima. Interesuje się przede wszystkim liryką dwudziestolecia międzywojennego i współczesną literaturą polską. Liczne szkice, recenzje, eseje, wiersze i opowiadania publikowała w ogólnopolskich czasopismach kulturalno-literackich i w pismach regionalnych. Jej utwory poetyckie znalazły się w wielu antologiach. Wiersze tłumaczono na litewski i bułgarski. Za twórczość otrzymała kilka nagród i wyróżnień.

Posłowie: Piotr Sanetra


« powrót
Ilość