Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Problemy Frazeologii Europejskiej, tom VII  Cena: 7.00 zł
Redakcja naukowa Andrzej M. Lewicki

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2005
Objętość 87 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-252-5
ISSN 1643-0239

[ Publikacja naukowa – językoznawstwo ]

O książce

Tom VII „Problemów Frazeologii Europejskiej” gromadzi prace z zakresu frazeologii i paremiologii polskiej, wschodniosłowiańskiej, francuskiej, niderlandzkiej i angielskiej. Autorami są najwybitniejsi badacze frazeologii: Dariusz Bralewski, Magdalena Lipińska, Grzegorz Szpila, Stanisław Koziara, Leon Zaręba, Iwona Kosek, Stanisław Prędota.
Książka zawiera teksty teoretycznych referatów Dariusza Bralewskiego (romanisty) i Grzegorza Szpili (anglisty), poświęcone przysłowiom jako elementom zasobu frazeologicznego. Zagadnienie, czy przysłowia są częścią zasobu frazeologicznego języka, czy też należą do szerokiego zasobu tekstów utrwalonych w kulturze, jest ciągle jeszcze przedmiotem dyskusji. Dla tego tomu udało się pozyskać głos Magdaleny Lipińskiej (autorki książki L'equivalence des proverbes polonais et des proverbes francais, Łódź 2004). Warto odnotować, że Stanisław Prędota w tym tomie donosi o krytycznym wydaniu Duytsche Adagia z 1550 r., z pierwszego zbioru przysłów niderlandzkich, który zawiera objaśnienia frazeologizmów i przysłów niderlandzkich. Do dziś zachowały się na świecie jedynie 2 egzemplarze tego dzieła.
Stanisław Koziara wskazuje na problemy pojawiające się przy wyodrębnianiu biblizmów. Leon Zaręba omawia pole związane z pojęciem pieniądza we frazeologii francuskiej i polskiej. Podobny zakres frazeologii omawia w „Problemach Frazeologii Europejskiej” w tomie VI Bożena Rejakowa (Środki płatnicze w polskich i słowackich schematach wyobrażeniowych). Iwona Kosek przeprowadza strukturalną analizę wyrażeń rzeczownikowych, przede wszystkim ze względu na możliwość tworzenia gramatycznych form liczby.
Tom VII „Problemów Frazeologii Europejskiej” będzie interesujący nie tylko dla lingwistów, badaczy frazeologii, ale również dla zainteresowanych paremiologią. Publikację tę polecamy wszystkim polonistom, szczególnie nauczycielom języka polskiego, dostarcza bowiem cennych materiałów do dydaktyki szkolnej.


Spis treści

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne
Dariusz Bralewski, Czy przysłowie jest jednostką języka?
Grzegorz Szpila, W poszukiwaniu kontekstów paremicznych
Stanisław Koziara, Uwagi w sprawie źródeł oraz selekcji zasobu polskich frazeologizmów biblijnych
Leon Zaręba, Pole frazeologiczne pojęcia „pieniądz” w ujęciu konfrontatywnym polsko-francuskim
Iwona Kosek, O wyrażeniach frazeologicznych typu „singulare” i „plurale tantum”
Stanisław Prędota, O wydaniu krytycznym „Duytsche adagia” (1550) Symona Andriessoona


« powrót
Ilość