Księgarnia - Poezja
Obudzić ciszę...  Cena: 16.00 zł
Stanisława Burda

Ilustrował Alfred Przybysz

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2005
Objętość 99, [2] s.
Format 125 x 195 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-237-1

[ Tom poezji ]

O książce

Impresje, zamyślenia, modlitwy stanowią w twórczości Stanisławy Burdy główną strukturę poetyckiej wypowiedzi. Wiersz zbudowany jest z pozornie luźnych obrazów, motywów, przywołań ledwie dotkniętych słowem. Łączy je, spaja w wymowną całość dominanta emocjonalno-przedstawieniowa. Mamy tu do czynienia z mową najprostszą, a zarazem elegancką, słownictwem klarownym, czystym, takim, jakim przemawia nauczyciel polonista do swoich uczniów, słuchaczy.

Waldemar Michalski

Spis treści

Zbigniew Jóźwik, Refleksje nad tomikiem wierszy Stanisławy Burdy „Obudzić ciszę...”

Psalm natury
Czas powrotu
Pocałunek wiosny
Matka nadziei
Psalm wielkopostny
Memento I
Zaufać miłości
Powołanie
SOS
Memento II
Ty jesteś opoka (tryptyk)
Non omnis moriar! (tryptyk)
Quo vadis sine Deo?
Siewca Słowa Bożego
Santo Subito!
Który jesteś w Niebie!
Mysterium Fidei
Credo
Psalm błagalny I
Psalm eucharystyczny
Matka (tryptyk)
Dar serca (wiersz z epilogiem)
List niecodzienny do...
Owoce Krzyża (tryptyk)
Moc źródła
Confiteor
Pieśń elegijna Golgoty Wschodu
Golgota XX wieku
Milczący krzyk
Psalm błagalny II
Sługa Boży – Prymas Tysiąclecia (tryptyk)
Przesłanie
W mojej Ojczyźnie (dyptych)
Litania do ziemi
Kalejdoskop przyrody
Zamyślenia
Ave Maryja!
Psalm maryjny – Mater Regina Poloniae
Jubileuszowe zamyślenia (dyptych)
Spotkanie z Matką – zamyślenia
Jubileuszowy psalm maryjny
Retrospekcja
Impresja
Przesłanie wigilijne
Moc nocy wigilijnej
Mon Amour (tryptyk)
Maleńki znak
Znaki czasu
Pozwól mi – Panie

Waldemar Michalski, Bóg przemawia w ciszy


« powrót
Ilość