Księgarnia - Wspomnienia i listy
Wspomnienia kapłana z Sołówek. Jak to było w raju bolszewickim. Charków - Sołówki - Piniega - Moskwa - Warszawa (1917-1933)  Cena: 18.00 zł
Ks. Wincenty Ilgin

Przedmowa: ks. prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC

Seria: „Duchowieństwo polskie w więzieniach, łagrach i na zesłaniu w ZSRR”, t. V


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2006
Objętość 132, [1] s., 6 il. czarno-białych
Format 147x205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-233-9
ISSN 1230-1795

[ Wspomnienia ]

O książce

Wstrząsające świadectwo kapłana, który przeżył piekło jednego z najcięższych i mrocznych łagrów na Wyspach Sołowieckich zamienionych przez władze sowieckie na golgotę duchowieństwa - tam bowiem kierowano duchownych katolickich i prawosławnych. Cenna, wiarygodna i rzetelna relacja, dokumentująca walkę systemu totalitarnego z religią i duchowieństwem katolickim oraz prawosławnym w okresie międzywojennym w Rosji Sowieckiej, obejmuje lata 1917-1933. Z faktograficzną dokładnością naświetla wiele nieznanych kwestii w najnowszej historii Kościoła katolickiego w Rosji, jak choćby funkcjonowanie diecezji charkowskiej w atmosferze sowieckiego terroru. Autor przeprowadza bardzo wnikliwą analizę metod działania komunistycznego aparatu ucisku, a później analizę mechanizmów funkcjonowania sowieckiego systemu łagrowego na Sołówkach. Warte uwagi są polityczno-ekonomiczne i religijno-moralne rozważania o istocie bolszewizmu i sowieckiego reżimu, które cechuje błyskotliwość intelektualna, trzeźwy realizm, krytycyzm w ocenach pewnych zdarzeń historycznych i trafność spostrzeżeń, na podstawie których Autor już wtedy zdołał przewidzieć upadek Związku Radzieckiego.


« powrót
Ilość