Księgarnia - Eseistyka i publicystyka
Wystawy  Cena: 32.00 zł
Jan Władysław Woś

Cena zbytu 38,00 zł
Cena promocyjna 32,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2020
Objętość 279, [1] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-692-1

[ Zbiór szkiców i esejów poświęconych sztuce europejskiej na kanwie słynnych wystaw ]

O książce

Tematyka tekstów jest bardzo różnorodna. Niektóre dotyczą wystaw malarskich. Pisałem nie tylko o wielkich twórcach, takich jak: El Greco, Tintoretto, Vermeer, Goya, Canaletto czy Gauguin, ale także tych znakomitych, choć niesłusznie zapomnianych, jak np. Gustave Caillebotte, malarz z czasów belle époque znany w Polsce jedynie nielicznej grupie historyków sztuki. Kilka tekstów dotyczy wystaw okolicznościowych zorganizowanych z okazji wielkich rocznic przypominających wybitnych przedstawicieli kultury europejskiej, jak np. dwutysięcznej rocznicy urodzin pisarza i filozofa Seneki, siedemsetnej rocznicy urodzin Giovanniego Boccaccia, pięćsetlecia wydania Księcia Machiavellego czy dwóchsetlecia urodzin Winckelmanna. Tekst o naszym znakomitym typografie i bibliofilu Samuelu F. Tyszkiewiczu został napisany z okazji wystawy zorganizowanej w Weronie w pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci. Kilka tekstów dotyczy ekspozycji kodeksów rękopiśmiennych (jest to temat, który z racji moich studiów specjalistycznych interesuje mnie w szczególny sposób), rzadkich książek i unikalnych archiwaliów, które można oglądać tylko w wyjątkowych sytuacjach, jak np. na wystawie dokumentów dotyczących Leonarda da Vinci, kodeksów pergaminowych z księgozbioru kardynała Bessariona, ofiarowanych przez greckiego purpurata Republice św. Marka, które dały początek Marcianie, sławnej bibliotece weneckiej, książek‑klejnotów, wykonanych na polecenie Wawrzyńca Wspaniałego jako wiano dla jego córek, czy rękopisów i najstarszych wydań dzieł papieża Grzegorza Wielkiego, jednego z czterech Ojców Kościoła zachodniego. Innego rodzaju ekspozycją była londyńska wystawa poświęcona złotej erze Baletów Rosyjskich Diagilewa w latach 1909–1929, na której zgromadzono nie tylko archiwalia dotyczące tego wybitnego twórcy kultury, ale także oryginalne kostiumy i projekty dekoracji. Opublikowane teksty są świadectwem moich zainteresowań, pasji i sympatii.

Jan Władysław Woś, Nota od Autora (fragm.)

Spis treści

Nota od Autora
I. Typograf Samuel F. Tyszkiewicz – wystawa w Weronie
II. Tajemne apartamenty i „święci” Medyceusze
III. Dwutysięczna rocznica urodzin Seneki. Wystawa w Bibliotece Medycejsko‑Laurencjańskiej
IV. Żywot Leonarda da Vinci w świetle dokumentów archiwalnych
V. Grzegorz I Wielki w dziejach kultury europejskiej
VI. Spotkanie miłośników sztuk pięknych we Florencji
VII. Słów kilka o kardynale Bessarionie i jego bibliotece w związku z otwarciem w Wenecji wystawy „Bisanzio in Marciana”
VIII. Diagilew i złota era baletów rosyjskich 1909–1929
IX. Canaletto i jego weneccy rywale
X. Gauguin – twórca własnej legendy
XI. Wystawa sztuki etruskiej
XII. Obrazy Lorenza Lotta na wystawie w Stajniach Kwirynału
XIII. Wystawa z okazji 500-lecia urodzin Vasariego
XIV. XXIII Mediolańska Wystawa Książki Antykwarycznej
XV. Wystawa obrazów Tintoretta w Stajniach Kwirynału
XVI. Książki‑klejnoty Wawrzyńca Wspaniałego Medyceusza
XVII. Vermeer. Złoty wiek sztuki holenderskiej
XVIII. Wystawa malarstwa holenderskiego w Rzymie i moje przygody z Janem Vermeerem
XIX. „Mysterium Crucis” w baptysterium florenckim
XX. W hołdzie młodzieńczej urodzie
XXI. Leon X, Medyceusz na tronie św. Piotra
XXII. Siedemsetna rocznica urodzin Giovanniego Boccaccia
XXIII. Pięćsetlecie „Księcia” Machiavellego
XXIV. Monumentalna wystawa z okazji czterechsetnej rocznicy śmierci El Greca
XXV. Wystawa ciekawostek archiwalnych i bibliotecznych
XXVI. „Mona Lisa Północy” na wystawie w Bolonii
XXVII. Czterechsetna rocznica śmierci El Greca
XXVIII. Maciej Korwin i Florencja
XXIX. Korespondencja z Aten. Kreteńskie początki kariery El Greca
XXX. Biblioteki w antycznym świecie grecko‑rzymskim jako miejsca przechowywania wiedzy
XXXI. Gustave Caillebotte, zapomniany malarz z czasów belle époque
XXXII. Wystawa portretów Goi w Londynie
XXXIII. Kodeks Amiatyński
XXXIV. Winckelmann, Florencja i Etruskowie
XXXV. Wystawa książek i dokumentów hebrajskich uratowanych z powodzi 1966 roku
XXXVI. W kręgu naśladowców Caravaggia
XXVII. Portrety i autoportrety malarzy ze zbiorów królowej Elżbiety II
XXXVIII. Austriacy świętują trzechsetną rocznicę urodzin Marii Teresy
XXXIX. Leonardo Bruni i początki humanizmu we Florencji
XL. Scytowie – wojownicy dawnej Syberii
XLI. Sto dzieł Modiglianiego w Tate Modern
XLII. Islam i Florencja
XLIII. Wielka wystawa w Wiedniu z okazji rocznicy śmierci Pietera Bruegla Starszego
XLIV. Andrea Verrocchio – mistrz włoskiego Quattrocenta, nauczyciel Leonarda da Vinci


O Autorze

Jan Władysław Woś (ur. 1939) – historyk, tłumacz, bibliofil i kolekcjoner, profesor uniwersytetów w Pizie, Heidelbergu, Trydencie i w Wenecji. Studiował na Wydziale Filozoficznym w Warszawie, a następnie we Włoszech, Belgii i Niemczech. Autor licznych prac naukowych w językach obcych. W 2011 roku nakładem PIW ukazał się jego tom Ze wspomnień ucznia Liceum Kołłątaja w Warszawie (1954–1958), a 2012 roku w Lublinie zbiór opowiadań z dwoma tekstami autobiograficznymi (Sympozjum w Cassino i inne opowiadaniaWystawy.


« powrót
Ilość