Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Cyprian Norwid w nowej szkole  Cena: 23.00 zł
Pod redakcją Romana Doktóra

Cena zbytu 23,00 zł

Wydanie drugie poprawione
Lublin: Norbertinum, 2005
Objętość 316, [4] s.
Format 147 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-223-X

[ Scenariusze lekcji poświęconych twórczości Cypriana Norwida ]

O książce

W drugiej połowie 2001 roku z inicjatywy prof. Stefana Sawickiego powstał pomysł ogłoszenia dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych konkursu związanego z nauczaniem w szkole poezji Cypriana Norwida. Inicjatywa miała na celu zbliżenie dzieła autora Vade-mecum do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych. Prace, które spodziewaliśmy się otrzymać od nauczycieli, miały stanowić istotną w nauczaniu pomoc dla innych pedagogów. Pierwszym krokiem było ogłoszenie samego konkursu w kilku najważniejszych czasopismach. Przy końcu 2001 roku ukazało się ogłoszenie (m.in. w „Rzeczypospolitej”, „Gazecie Wyborczej”, „Tygodniku Powszechnym” i „Polonistyce”) [...]
Poziom zgłoszonych propozycji był dość wyrównany. Autorzy opracowań prezentowali Norwida w sposób zróżnicowany, w połączeniu z biografią, z różnymi dziedzinami sztuki i epoką, w której żył poeta. Na uwagę zasługiwały też różnorodne pomysły metodyczne mające uatrakcyjnić tok lekcyjny. Zgłoszone na konkurs prace wzbogacone zostały materiałami pomocniczymi (teksty wierszy, rysunki, mapy, reprodukcje) pozwalającymi ożywić przebieg analizy.


dr hab. Roman Doktór, prof. nadzw., fragment wstępu

Spis treści

„Cyprian Norwid w nowej szkole”. Konkurs dla nauczycieli (dr hab. Roman Doktór)
Od Wydawcy

IWONA MORAWSKA
O człowieku – dla człowieka – człowiek w poezji Cypriana Norwida

Wprowadzenie
1. CYPRIAN NORWID – „kształt prawdy i miłości” (lekcja biograficzna) [lub:] Norwid – czyli
KTO?
2. Pewny siebie, pełen nadziei, wierny przyjaciel ciszy i mądrości... Pielgrzym Cypriana Norwida [lub:] Wobec ludzi, świata i siebie samego – jaki jest Pielgrzym Cypriana Norwida?
3. Człowiek wobec fatum – w wierszu Cypriana Norwida Fatum [lub:] Gdy przychodzi czas próby... – Fatum Cypriana Norwida
4. Racje ludzi czy cyprysów w wierszu Cypriana Norwida W Weronie? [lub:] O potędze miłości – W Weronie
5. Za czym tęskni człowiek w wierszu Cypriana Norwida Moja piosnka [II] [lub:] Ludzkie marzenia i tęsknoty w wierszu Cypriana Norwida Moja piosnka [II]
6. Od lęku i przerażenia do uspokojenia – Cypriana Norwida Krzyż i dziecko [lub:] O krzyżu, który stał się bramą – Cypriana Norwida Krzyż i dziecko
Aneks
Bibliografia

MAŁGORZATA ŻMIJEWSKA
W podróż z Vade-mecum Norwida

1. Dokąd wyruszamy z Vade-mecum Norwida?
2. Jakie kraje zwiedzamy z Norwidem?
3. Piekło, Czyściec i Raj według Norwida
4. Wędrówka przez czas
5. Dlaczego Norwid uważany był za poetę niezrozumiałego?
6. Co Norwid sądził o sztuce i artystach?
7. Dokąd zaprowadził nas Norwid?
Bibliografia

KATARZYNA KUCZYŃSKA-KOSCHANY, JOANNA ROSZAK
Na cztery ręce – Norwid

Wstęp – poetyka i metodyka
1. Kalendarium (bywa) subiektywne. Kamienie milowe
2. Europejskość wobec polskości – dwie ojczyzny Norwida
3. Norwida spojrzenie na miłość
4. Osobowość Norwida: między i ponad epokami
5. Sztukmistrz wielokrotny
6. Oni i Norwid. Od Miriama do Papieża
Największy nieznajomy (Sergiusz Sterna-Wachowiak)
Skąd się wzięło nasze prywatne oszalenienie Norwidem? – Dwugłos
Aneks
Wybrana Bibliografia

ELŻBIETA WAWRZOŁA
Cyprian Norwid w nowej szkole

Wstęp
1. Cyprian Norwid
2. Twórca wyraża siebie. Program poetycki Cypriana Norwida
3. Jak przeżyć w świecie pośpiechu, władzy pieniądza i niesprawiedliwości? – Sąd Norwida o współczesności
4. „Gorzki to chleb jest polskość...” – prawda o Polsce i Polakach w twórczości Cypriana Norwida
5. Artysta i sztuka widziane oczyma poety-sztukmistrza (Fortepian Szopena Cypriana Norwida)
6. „Syn – minie pismo lecz ty spomnisz, wnuku” – nasza ocena twórczości Cypriana Norwida
Bibliografia

JOANNA DOBIECH
O Norwidzie w nowej szkole

Wprowadzenie
1. Fortepian Szopena – muzyka słowem malowana
2. Norwidowska odpowiedź na odwieczne, nierozwiązane pytanie: „Kim jest człowiek?”
3. Sens podjęcia trudu – Norwidowskie Fatum a postawa chrześcijańska
4. Norwidowskie Fatum a filozofia egzystencjalna
5. Bohater Norwidowskiego Fatum a postawa mieszkańców Oranu wobec dżumy
6. W Muzeum Sztuki Cypriana Kamila Norwida
Metody pracy na lekcjach zaproponowane w konspektach.


« powrót
Ilość