Księgarnia - Duchowość i teologia
Błogosławiony kłopot myślenia. Z Aleksandrem Hauke-Ligowskim OP rozmawia Jan Pleszczyński  Cena: 16.00 zł
Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2007
Objętość 263 s., 16 s. il. czarno-białych
Format 147 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-286-2

[ Wywiad ]

O Autorach

O. Aleksander Hauke-Ligowski – dominikanin spo­krewniony ze znamienitymi rodami europejskimi. Jest znawcą dawnej i współczesnej Rosji, miłośnikiem starych mebli i wieku XIX. W 1977 r. uczestniczył w głodówce w kościele św. Marcina w Warszawie, której celem było uwolnienie więzionych działaczy KOR. Cel został osiąg­nięty. Jeszcze w latach sześćdziesiątych XX w. rozpoczął nielegalne, bo jako cywil, podróże do ZSRR. Działał tam w niezwykle ciekawych i różnorodnych środowiskach in­teligencji: wśród prawosławnych, katolików i niewierzą­cych.
Obdarzony pogodą ducha i trzeźwym spojrzeniem na rzeczywistość, o. Aleksander jest mistrzem anegdoty i konwersacji, z których przebija sympatia do świata i lu­dzi, połączona z pewnym dystansem i delikatną ironią. W tej książce mówi o Rosji i Rosjanach, o wojnie, o PRL, o zakonie, o fascynujących losach rodziny Hauków, o po­li­tyce i filozofii. Z jego opowieści wyłania się obraz skom­plikowanej i trudnej historii Polski i Rosji.

Dr Jan Pleszczyński – dziennikarz, publicysta, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UMCS.


Spis treści

Haukowie z Bosakiem i bez
Rosja – moje przeznaczenie
Święty Marcin i okolice
Spotkania po lewej stronie
W Rosji jako VIP
Zakon i trochę obok
Wokół Soboru Watykańskiego II
Ekumenizm
Święci i grzeszni męczennicy
Moje słuszne poglądy na wszystko
Dwa lata później« powrót
Ilość