Księgarnia - Historia
Pokoleniowe rozstaje dróg  Cena: 20.00 zł
Tadeusz Wyrwa

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2007
Objętość 311, [4] s.
Format 147 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-291-6

[ Eseje historyczne ]

O książce

Prof. dr Tadeusz Wyrwa jest żarliwym obrońcą i propagatorem idei patriotyzmu pojętego jako cnota o niemal religijnym wymiarze, jako „uczucie, przywiązanie do ojczyzny i w konsekwencji gotowość do poświęceń dla wspólnego dobra”. W swoich esejach historycznych zawartych w tej książce wskazuje m.in. na wypaczenia tej idei w komunistycznej i postkomunistycznej polskiej rzeczywistości. Powodowany troską o przyszłość Polski, zwraca swą uwagę na problemy kształtowania postaw patriotycznych w umysłach i sercach młodego pokolenia. Ukazuje kluczowe znaczenie przykładu starszych (rodziców, ale obecnie głównie rządzących) dla wyrobienia cnoty miłości ojczyzny.

O Autorze

Tadeusz Wyrwa (1926–2010), wybitny polski pisarz emigracyjny, historyk i politolog. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Podziemia na Kielecczyźnie: najpierw łącznikiem, następnie partyzantem w oddziale kpt. Józefa Wyrwy („Furgalski”, „Stary”). W 1947 r. przedostał się do Niemiec Zachodnich. Po dwuletnich studiach prawniczych w Kilonii wyjechał do USA. Od 1952 r. przebywał w Hiszpanii: w Madrycie ukończył studia uniwersyteckie i otrzymał stopień doktora nauk politycznych (1958 r.). W 1960 r. osiadł we Francji, gdzie poświęcił się pracy naukowej. W latach 1963–1968 uzyskał trzy doktoraty w zakresie: nauk politycznych na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (1960 r.); prawa na Uniwersytecie Paryskim (1963 r.) oraz Lettres et Sciences Humaines na Sorbonie (1968 r.). Pracował w Centre National de la Recherche Scientifique, gdzie awansował do stopnia dyrektora studiów (profesora uniwersytetu). Współpracownik „Kultury” i „Zeszytów Historycznych”, autor kilkunastu książek i licznych artykułów w językach polskim i francuskim, członek kilkunastu stowarzyszeń, laureat nagród: paryskiej „Kultury”, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Polskiej Fundacji Kulturalnej im. E. Raczyńskiego oraz Nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Spis treści

Młodzieży – gdzie jesteś?
Młodzieżowy Klub Polityczny im. Józefa Mackiewicza
Z narodowej prasy we Francji z lat 1948–1949. Rozdźwięk między teorią a praktyką
Ułani, ułani, malowane dzieci
Londyńskie „Teki Historyczne” po raz czwarty
Założenie Uniwersytetu Polskiego za Granicą w Paryżu w 1939 r.
Działalność poakowskiej organizacji WiN w południowo-zachodniej Polsce w latach 1945–1948
Korespondencja z emigracyjno-australijskich antypodów
Z korespondencji Zdzisława Jagodzińskiego z Tadeuszem Wyrwą
Londyński „Pamiętnik Literacki” – dzieło Józefa Garlińskiego
Musimy istnieć. O Józefie Garlińskim na podstawie jego korespondencji
Gorzki jest dzisiaj smak Ojczyzny

Aneksy
Wykaz publikacji Autora
Indeks osób


« powrót
Ilość