Księgarnia - Poezja
Terra Australis i zamorskie podróże. Wybór wierszy  Cena: 36.00 zł
Ludwika Amber

Wstęp Zbigniew Chojnowski

Recytacja (płyta CD Audio) Anna Dymna


Cena zbytu 46,00 zł
Cena promocyjna 36,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2021
Objętość 300 s. + płyta CD Audio
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona ze skrzydełkami
ISBN 978-83-7222-671-6 (całość)
ISBN 978-83-7222-672-3 (książka)
ISBN 978-83-7222-673-0 (płyta CD Audio)

[ Wybór wierszy: książka + płyta CD Audio ]

O książce

Pisanie wierszy jest szlachetnym, jedynym w swoim rodzaju świadectwem o istnieniu człowieka, na które składają się: miejsca pobytu, otaczający świat Przyrody, poznawane przestrzenie, ukochane osoby, wspomnienia i wyobrażenia, świadomość przemijania. To najkrótsza definicja poezji Ludwiki Amber, przepełnionej zachwytem i dziękczynieniem, wdzięcznością za życie i wiarą w Dobro. Poetka nie pozwala, aby jej frazę zdominowało doświadczenie zła; poetycko realizuje prośbę Pawła Apostoła: „zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21). Egzystencja należy do dzieła stworzenia mieniącego się żywymi barwami Natury nie tylko dlatego, że odnoszą się one często do bogatej fauny i flory Australii. Poetycka wielobarwność jest w tych cyklach wierszy hymnicznym znakiem bytowania, objawem nieustającej „pory kwitnienia”.
Zmysłowość i duchowość, podróżowanie i myśl egzystencjalna, doczesność i to, co nadprzyrodzone, wzajemnie się przenikają w tych wierszach, nie służą wyznaczaniu barier i granic, trwają w zjednoczeniu. Polska poezja zna płodne i szczęśliwe wyniki tej symbiozy. Jej wyrazem, ważnym w rozwoju poetki, są Sonety krymskie Adama Mickiewicza. Młodzieńcza fascynacja nimi pobrzmiewa w „Muzyce oceanu” i „Górach Błękitnych”. Jednak u współczesnej poetki wnikliwie obserwowany świat egzotyczny nie wzmaga tęsknoty za tym, co odległe, niemożliwe do osiągnięcia, lecz otwiera się i przeistacza w przestrzeń szeroko wyobrażonego domu‑planety. I pozwala jej na praktykowanie empatii.
Trzeba śmiałości mieszkańców kontynentu europejskiego, aby poszybować w te odległe i nieznane krajobrazy‑refleksje i „poddać się” im. Wiersze Amber zapraszają w przestrzeń podróżną, w której podejmowane są tematy osobisto‑uniwersalne. Czytając połączonych tu osiem cykli lirycznych, wysnutych z pamięci zmysłów, krajobrazów, poruszeń, z intensywnie przeżywanej teraźniejszości osadzonej w realnej geografii, wchodzimy w sferę intymnie wyznawanej miłości do Boga i do człowieka. Doznawaną śmiertelność poznajemy tu jako przejściową właściwość bytu otwartego na Tajemnicę wiecznej perspektywy [...].
[...]
Poezja Amber humanistycznie i pięknie zachęca do porzucenia lęku przed innością nieznanej geografii, która stała się jej Domem. Nie obawiajcie się być tam, gdzie was jeszcze nie było – zdaje się mówić bohaterka tych tchnących szczerymi uczuciami wierszy. Są one zapisami przedziwnymi – zarazem domowe i podróżnicze, odzwierciedlają jednocześnie ruch i przebywanie na terytoriach i wielkich wodach, które nie są zaprzeczeniem tego, co domowe, lecz właśnie stanowią integralną część niebywale przestronnego Domu.


Zbigniew Chojnowski, fragment wstępu

O Autorce

Ludwika Amber urodziła się w 1948 roku w Kowarach. W latach 1950-1969 mieszkała w Olsztynie. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1982 roku mieszka w Sydney (Australia). W Polsce pracowała jako nauczycielka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. W 1981 roku działała w NSZZ „Solidarność”. Jej wiersze drukowane były w językach polskim i angielskim, m.in. w pismach: „W drodze” (Poznań), „Integracje” (Warszawa), „Australian Book Review” (Melbourne), „The Bulletin” (Sydney), „Przegląd Katolicki” (Sydney), „Ulitarra” (Sydney), „Southerly” (Sydney), „Nowy Dziennik” (Nowy Jork). Prowadzi warsztaty literackie i współpracuje z miesięcznikiem „Kurier Zachodni” (Perth, Australia). W styczniu 2004 roku czytała swoje wiersze w Operze Sydnejskiej podczas Festiwalu Kultury i Sztuki Polskiej POLART.
Jest autorką wierszy, opowiadań, przekładów poezji australijskiej. W swojej twórczości nawiązuje m.in. do tematów związanych z Warmią i Olsztynem. Jej wiersze zostały przetłumaczone na języki: angielski, niemiecki, francuski, litewski.


« powrót
Ilość