Księgarnia - Poezja
Całe to niewszystko  Cena: 5.00 zł
Maria Magdalena Rudiuk

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 1997
Objętość 126, [2] s.
Format 147 x 220 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-86837-32-2

[ Poezja ]

O książce

Poezja Marii M. Rudiuk wyraża przekonanie, że każdy z nas staje się człowiekiem, doświadczając życia jako kobieta bądź jako mężczyzna. Przypadek doświadczania życia jako kobieta jest tym przypadkiem ludzkiej kondycji, w której ma udział połowa ludzkości. Zdając sobie sprawę z „przerostu” męskich konotacji nawet w przypadku używania terminu „człowiek”, Poetka mówi o świecie widzianym z perspektywy zarówno emigrantki (od 1987 roku przebywa w Kanadzie), jak i osoby przeżywającej świadomie i dojmująco kondycję człowieka - kobiety. Szeroki wachlarz zainteresowań badawczych i twórczych (filozofia kultury, literatura, malarstwo i muzyka) umożliwia poetce penetrację tematów rzadko obecnie poezją dotykanych: istota procesu tworzenia, kulturowe i socjologiczne uwarunkowania pozycji kobiety we współczesnym świecie, problemy związane z emigracją, przeszczepieniem na inny grunt kulturowy. Liryzm tej poezji splata się z przenikliwą analizą - niemal naukową, obserwacja detali życia z uogólnieniami. Jest to poezja bogata treściowo, bardzo różnorodna w nastrojach, prowokująca do zamyśleń nad kondycją świata przeżywanego sercem i umysłem współczesnej kobiety.


O Autorce

Maria Magdalena Rudiuk - studiowała na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: magisterium z filologii polskiej uzyskała w 1977 r., doktorat z filozofii kultury w 1986 r. W latach 1977-1990 pracowała w zakładzie Filozofii Kultury UMCS. Od 1987 r. mieszka w Kanadzie.

Matka dwóch synów, co - jak sama wyznaje - „jest tak samo ważnym epistemologicznie doświadczeniem, jak odkrywanie kulturowego znaczenia ewolucyjnie kształtowanej dynamiki płci”. Od 10 lat koncentruje swoje zainteresowania na tzw. „Women's Studies”, które uznaje „za istotne i brakujące ogniwo dla ostatecznego zadeklarowania się raczej po stronie nieugiętej i nie kierującej się litością ewolucji aniżeli po stronie ważności filozofii i literatury”.

Eseje filozoficzno-literackie publikuje zarówno w Polsce, jak i w Kanadzie. Jako poetka zadebiutowała w 1992 r. wierszem wydrukowanym w paryskiej „Kulturze”. Dotąd opublikowała: Gdy barbarzyńcy śpiewają (Lublin: Wydawnictwo Literackie Nowe, 1993), Tam i tutaj (London, Ont.: Silcan House, 1994) oraz Całe to niewszystko (Lublin: „Norbertinum”, 1997). Wybór Jej wierszy w przekładzie na język angielski ukazał się we Włoszech (The Polish/Canadian Outsider, ''Englishes. Letterature Inglesi Contemporanee” 2004, nr 24). Obecnie przygotowuje zbiór esejów folozoficzno-literackich W poszukiwaniu źródeł bezpieczeństwa i wolności (kategorie „tutaj” i „tam”) oraz wybór swoich wierszy.


« powrót
Ilość