Księgarnia - Historia
Pamięć o tułaczej drodze zesłańców. Niszczycielska siła chorób zakaźnych i tropikalnych  Cena: 32.00 zł
Wanda Kocięcka

Cena zbytu 42,00 zł
Cena promocyjna 32,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2022
Objętość 129, [1] s. + 8 s. fot. cz.b.
Format 140 x 205 mm
Oprawa twarda szyta
ISBN 978-83-7222-752-2

[ Opracowanie na temat okoliczności i warunków ewakuacji polskich zesłańców w ramach Armii gen. W. Andersa ]

O książce

Istnieje nieodparta potrzeba utrwalania pamięci o losach i drodze tułaczej obywateli Kresów Wschodnich Polski deportowanych w głąb Rosji Sowieckiej w okresie II wojny światowej.
Dramatu lat 1940-1942, w których setki sowieckich eszałonów towarowych wiozły tysiące stłoczonej ludności Kresów Wschodnich, siłą i przymusem wyrwanych z rodzinnej ziemi – nie sposób zapomnieć. Wiozły ich w bezkresną dal Syberii – w tundry, kołchozy lub pustkowia stepowe, w których czekała katorżnicza praca, głód, nędza, poniżenie i choroby. Wśród wielu szerzących się chorób zakaźnych dominował dur plamisty (wówczas częściej określany jako tyfus plamisty). Był groźną chorobą nabywaną z powodu szerzącej się wszawicy wśród deportowanej, stłoczonej ludności, osiedlanej potem w prymitywnych warunkach, pozbawionej podstawowych
środków sanitarnych, wody; ludzi dotkniętych głodem i wyniszczonych.
I nie można pominąć rozpaczliwego przedzierania się chorych zesłańców do wojskowych baz mobilizacji formującego się Wojska Polskiego w Rosji Sowieckiej w celach obronnych przed inwazją niemiecką (rok 1942). Głównym i słusznym jednakże celem sztabu dowództwa Wojska Polskiego było wyprowadzenie z Rosji setek tysięcy chorych, wyniszczonych obywateli polskich deportowanych z ojczystego kraju.
Losy cywilnej ludności zesłańczej wiązały się ściśle z losami żołnierzy wstępujących do Wojska Polskiego w ZSRR i na zawsze zapisały się w pamięci pokoleń Polaków, którzy przeżyli etapy pobytu w Rosji. Przemieszczenie i dalszy pobyt Wojska Polskiego i ludności cywilnej w południowych republikach ZSRR – to okres narażania zesłańców na endemie i epidemie malarii – choroby tropikalnej występującej także podczas koszmarnej ewakuacji z terenu Rosji Sowieckiej i dalszych etapów drogi wojennej przez tereny Iranu, Iraku, Palestyny i Egiptu – aż do wymarszu do Włoch.
W opracowaniu swoim pragnę – na tle opisu tułaczej drogi zesłańców polskich – zaakcentować także skalę siły niszczycielskiej chorób zakaźnych i tropikalnych, szczególnie dominujących wśród innych chorób: duru plamistego i malarii. W tym celu – zamieszczając współczesną charakterystykę kliniczną tych groźnych chorób wraz z uproszczonym, krótkim zarysem patologii klinicznej, diagnostyki i bezwzględnymi zaleceniami terapeutycznymi w ramach hospitalizacji chorych i opieki sanitarnej – zamierzałam z całą świadomością podkreślić obowiązujące wymogi prawidłowego postępowania medycznego, porównując je ze stopniem zaniedbań i uchybień medycznych, na jakie skazani zostali deportowani zesłańcy (szczególnie dzieci i ludzie starzy, wyniszczeni głodem) w regionach szerzących się chorób.
Wysoka zachorowalność i znaczna śmiertelność notowana wśród rzesz ludności cywilnej i żołnierzy Wojska Polskiego były wyrazem siły niszczycielskiej chorób zakaźnych i tropikalnych. Stały się one sprzymierzeńcem okupacyjnych wojsk sowieckich i niemieckich w okresie II wojny światowej.
Pamięć o losach obywateli Kresów Wschodnich Polski zesłanych do ZSRR to nie tylko opisy wojennej przeszłości, lecz i powroty do śladów, bolesnych miejsc i strat poniesionych na obcej ziemi podczas tułaczej drogi.


Wanda Kocięcka, Wprowadzenie

Spis treści

Wprowadzenie

Rozdział I
Deportacje obywateli Kresów Wschodnich Polski w głąb Rosji Sowieckiej i szlaki zsyłek

Obraz deportacji
Miejsca zsyłek i warunki życia
Bazy wojskowe mobilizacji – nadzieja zesłańców

Rozdział II
Formowanie Wojska Polskiego w ZSRR – nowy rozdział losów zesłańczych

Etapy organizowania Wojska Polskiego, punkty zborne i stan zdrowia zesłańców
Przemieszczenie bazy wojskowej do republik południowych ZSRR. Choroby zakaźne wśród zesłańców
Ewakuacja zesłańców ze Związku Sowieckiego do Iranu
Stacjonowanie Wojska Polskiego i ludności cywilnej w Iranie
Ostrzeżenia epidemiologiczne przed źródłami zarażenia i transmisją chorób tropikalnych
Cmentarze i groby zesłańców – na straży pamięci
Formowanie 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w ZSRR (1943 rok) – to oddzielna historia zesłańców
Stacjonowanie 2. Korpusu Wojska Polskiego w Palestynie i Egipcie
Droga do Europy z Polską w sercu
2. Korpus Polski w bitwach o Monte Cassino, Ankonę, Bolonię
Rok 1946. Demobilizacja 2. Korpusu Wojska Polskiego i rozstania...
Rozstania

Rozdział III
Powroty do śladów polskich w Kazachstanie. Okres powojenny

Kazachstan i miejsca osobliwych wydarzeń na przełomie XX i XXI wieku
Oziornoje
Pietropawłowsk
Astana wita Jana Pawła II w Kazachstanie

Post scriptum
O Autorce
Bibliografia


« powrót
Ilość