Księgarnia - Aforyzmy i fraszki
W krzywym zwierciadle. Fraszki refleksyjne  Cena: 25.00 zł
Jan Fiedurek

Wybór, opracowanie i posłowie Władysława Bryła

Cena zbytu 34,00 zł
Cena promocyjna 25,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2023
Objętość 155, [2] s.
Format 135 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-806-2

[ Zbiór fraszek refleksyjnych ]

O książce

Jan Fiedurek prezentuje trzynasty już tom fraszek złożony z trzech części: Dylematy politycznej poprawności,Ouo vadis universitas?,Okiem moralizatora. Po kalejdoskopie, peryskopie, pryzmacie tym razem do oglądu świata wykorzystał kolejne narzędzie optyczne: krzywe zwierciadło, które pełni funkcję demaskatorską, ujawnia skrywane tajemnice i absurdy w wymiarze społecznym i indywidualnym. Autor nieustannie walczy z głupotą, brakiem wyobraźni, karierowiczostwem, nieuczciwością, cynizmem i butą osób mających wpływ na zarządzanie krajem i podejmowanie istotnych decyzji politycznych i społecznych. Napomina więc polityków, uczonych, dziennikarzy, stosując różne środki artystyczne skondensowane w krótkich, konceptycznych fraszkach.
Autor włącza odbiorcę w świat swojej wiedzy o rzeczywistości, chce stworzyć wspólnotę myślenia i śmiechu z obrazów ujawnionych w „krzywym zwierciadle”. Jestem przekonana, że czytelnik sięgający po ten tom będzie w pełni usatysfakcjonowany zarówno treścią, jak i formą fraszek.


prof. dr hab. Władysława Bryła

Spis treści

Dylematy politycznej poprawności
Quo vadis universitas?
Okiem moralizatora

Posłowie (Władysława Bryła)

Nota biograficzna


O Autorze

Prof. dr hab. Jan Fiedurek urodził się 10 stycznia 1950 roku w Goraju Lubelskim, tutaj też w 1964 roku ukończył Szkołę Podstawową, a następnie podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Biłgoraju. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie ukończył studia biologiczne ze specjalnością mikrobiologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi. W roku 1973 podjął pracę na UMCS, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego i zawodowego: od asystenta naukowo-technicznego do tytułu profesora. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii UMCS (1999-2009), przewodniczącego Komisji Biotechnologii Oddziału PAN w Lublinie (2015-2018) oraz wiceprzewodniczącego tej komisji (2018-2023). Był członkiem: Komitetu Mikrobiologii przy Prezydium PAN (2003-2015 – trzy kadencje), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) (2002-2005), Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Kolegium Redakcyjnego „Polish Journal of Food and Nutrition Sciences” oraz „Food Technology and Biotechnology” (2006-2010).

Jego bogaty dorobek naukowy to 346 publikacji, w tym dwa podręczniki akademickie, dwa skrypty do ćwiczeń, cztery monografie, 8 patentów. Jan Fiedurek ma także oryginalne zainteresowania naukowe związane z tematyką żywienia i zdrowia człowieka. Owocem tych zainteresowań są bardzo ciekawie napisane monografie: Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka, Mikrobiom a zdrowie człowieka, Wybrane aspekty zdrowego odżywiania, oraz 60 artykułów popularnonaukowych. Wyróżniony licznymi nagrodami, m.in.: nagrodą zespołową Sekretarza Naukowego PAN (1989), Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (2004), nagrodą zespołową Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2008) oraz Medalem Zasłużony dla Miasta Lublin (2020).
W 1989 roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Wyborczej z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” województwa lubelskiego. Był też delegatem (od 1989 roku) Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi na Walne Zebranie Delegatów „Solidarności” UMCS. W latach 1998-2014 pracował w Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” na UMCS. Za działalność w Klubie Oficerów Rezerwy przy UMCS (1974-1994) uzyskał pierwszy stopień oficerski.
Jego hobby to literatura popularnonaukowa, polityka, poezja, muzyka, turystyka. Interesuje się życiem politycznym w Polsce i na świecie.
Jan Fiedurek jest autorem ponad 11 000 fraszek, które ukazały się w 13 następujących tomach: Drogowskazy, W poszukiwaniu wartości, Świat na zakręcie, W hołdzie Św. Janowi Pawłowi II, W świecie kryzysu wartości, Słodko-gorzki smak życia, Świat w peryskopie, Złudzenia i nadzieje, Nonkonformista w epoce postprawdy, Dydaktyczny ogród zoologiczny, Gordyjskie węzły, U źródeł nadziei oraz W krzywym zwierciadle. Zbiory swoich fraszek (około 1600) umieścił na łamach Pisma Kulturalno-Społecznego Ziemi Chełmskiej „Powinność” (od numeru 6 z 2011 roku do chwili bieżącej). Z pewnością swobodę komentowania sytuacji politycznej w formie fraszek ułatwiły mu szerokie, multidyscyplinarne zainteresowania naukowe, które pozwalają na syntetyczne i krytyczne spojrzenie na rzeczywistość.


« powrót
Ilość