Księgarnia - Eseistyka i publicystyka
... na ziemi w lublinie ... Felietony społeczno-kulturalne  Cena: 15.00 zł
Alfred Marek Wierzbicki

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2008
Objętość 256, [3] s.
Format 147 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-318-0

[ Felietony i eseje społeczno-kulturalne ]

O książce

Ksiądz profesor Alfred M. Wierzbicki, filozof i poeta, tym razem obdarzył swoich czytelników felietonami społeczno-kulturalnymi zebranymi w tomie zatytułowanym ... na ziemi w lublinie ... Autor już w pierwszym szkicu Medaliony wyznaje, że od dawna marzył o zasmakowaniu lekkiego lotu felietonisty, ale strach przed upadkiem powstrzymywał go. Widać, że fascynacja niełatwym gatunkiem literackim oraz inspiracja duchowością dwóch wybitnych przewodników, Władysława Panasa i Józefa Czechowicza, przekonały go do tego – jakże ryzykownego – przedsięwzięcia literackiego. Chociaż debiutancki to lot, nie przypomina jednak lotu jaskółczego ani nie zdradza lęku wysokości. Dopiero na tym poziomie zadziwia nowe spojrzenie na oblicze tej uśpionej prowincji, bo dotychczas żaden z lublinian nie odważył się tak spojrzeć na to miasto.
Lublin jawi się jako żywy tekst, współczesny „palimpsest złożony z budowli, kształtów ulic, z żywotów ludzi i ich dokonań, wreszcie idei”, jako – pewnie wielu się zdziwi – ostatnie miasto dawnej, wspaniałej Rzeczypospolitej jagiellońskiej. Jagiellonowie władali Rzeczypospolitą Polską przez pięć wieków. Za ich panowania stała się ona państwem o dużej różnorodności narodowej, religijnej i kulturowej. „Wszyscy Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność – pisał Jan Paweł II. – Sam pochodzę z Małopolski, z terenu dawnych Wiślan, silnie związanych z Krakowem. Ale nawet i tu, w Małopolsce – może nawet w Krakowie bardziej niż gdziekolwiek – czuło się bliskość Wilna, Lwowa i Wschodu”. Jagiellonowie nadali polskości nowy wymiar – ta „polskość jagiellońska” przejawia się właśnie w otwartości na wyznaniową i kulturową inność, w wielości i pluralizmie. Rozumiał to Jan Paweł II, który okazał się współczesnym kontynuatorem i duchowym spadkobiercą dziedzictwa Polski jagiellońskiej. Dziś, kiedy nie ma już Jagiellonów, a jagielloński model polskości przestał być dla polskich obywateli sprawą oczywistą, słowa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: „Lublin jest ostatnim miastem dawnej Rzeczypospolitej”, nabierają szczególnego znaczenia. Tu, „... na ziemi w Lublinie”, między Krakowem i Wilnem, 1 lipca 1569 roku, w dniu podpisania unii lubelskiej, Polska zaczęła oddychać płucami wielu różnych kultur i narodowości. Książka księdza profesora Wierzbickiego jest wytrwałym nasłuchiwaniem ech „polskości jagiellońskiej”, która w przekonaniu Autora powinna określać współczesny styl bycia Polakiem. Refleksja ta nie przebiega na jednej tylko płaszczyźnie. Doświadczenie „polskości jagiellońskiej” niczym niewidzialna nić w tej książce łączy światy poezji, literatury, sztuki, religii, polityki i filozofii. Felietonistyka księdza Wierzbickiego staje się niezapomnianą lekcją humanizmu, aby w wielości i różnorodności nie poszukiwać granic, ale wspólnoty i człowieczeństwa.


O Autorze

Alfred Marek Wierzbicki jest prorektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, dyrektorem Instytutu Jana Pawła II KUL i wikariuszem biskupim do spraw kultury w archidiecezji lubelskiej. Opublikował pięć tomików wierszy: Inaczej każdej wiosny (Lublin 1993), Jak ciemność w ciemności (Lublin 1991), Kogut z Akwilei (Lublin 1992), Znaki szczególne (Lublin 2000), Miejsca i twarze (Lublin 2003). Autor książek: Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny (Lublin 2005), The ethics of struggle for liberation. Towards a personalistic interpretation of the principle of non-violency (Frankfurt am Main 1992), Spotkania na placu (Lublin 2001). Redaktor prac zbiorowych, autor wielu recenzji i artykułów.
Fascynuje go duch miasta, w którym wypadło mu żyć i pracować. Leży ono w połowie drogi na dawnym szlaku pomiędzy Krakowem i Wilnem, nic więc dziwnego, że autor książki ...na ziemi w lublinie... wraz z Józefem Czechowiczem wytrwale nasłuchuje ech polskości jagiellońskiej w zaułkach swego miasta. Ośmiela go to do podjęcia aktualnego sporu o styl bycia Polakiem.


Spis treści

Wstęp

Medaliony
Katolicyzm i nihilizm
Lud niemego języka
Święto na placu
Adwent Ukrainy
Niezwykły tydzień miłosierdzia
„Gdy życia koniec szepce do początku..”
Habemus papam
Czekając na świętego Benedykta
Passacaglia dla Mistrza
Obywatel znad Tybru
Strażnik poranka
Wielki romantyk krajowy
Warto się trudzić
Misterium dzwonu
List do Henia
Proboszcz Majdanka
Świątynia Przymierza
Potęga rzeczy
Malarz aniołów
Uśpiona prowincja
Wieża sztuki
Kobieta i sacrum
„Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie...”
Tryptyk polski
Rodzina poety
Zaułek Hartwigów
Adresy Anny Kamieńskiej
Szkice do portretów
Uniwersytet jest wspólnotą związaną wyższym celem
Układ planet i siła ducha
Na pożegnanie filozofa
Cieszył się ludźmi
Gwałtownik i entuzjasta
Zawsze miał nadzieję
Lubelski Sokrates
Piękno życia dla Polski
Opowieści krechowieckie
Polskość – ale jaka?
Coś ty Polakom zrobił, Gombrowiczu...?
Rozterki republikanina

Nota bibliograficzna


« powrót
Ilość