Księgarnia - Wspomnienia i listy
33 miesiące zesłania na Uralu  Cena: 15.00 zł
Wacław Jaroszyński

Seria „Z nieludzkiej ziemi”, t. X


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2010
Objętość 60, [6] s.
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-424-8
ISSN 1508-7956

[ Wspomnienia ]

O książce

Książka opowiada o życiu w GUŁ-agach, o pracy Autora w kopalniach i w syberyjskiej tajdze. Znajdujemy tu opisy codziennej, ciężkiej pracy, sposobu traktowania więźniów, warunków żywieniowych, mieszkaniowych i sanitarnych, wspomnienia czasu wypoczynku, spotkań ze współwięźniami, chwil tęsknoty...

O Autorze

Wacław Jaroszyński urodził się 16 lipca 1919 r. w Górze Grabowcu (powiat hrubieszowski). Podczas drugiej wojny światowej uczestniczył w konspiracyjnym ruchu oporu. W ZWZ-AK został zaprzysiężony w styczniu 1940 r., przyjmując pseudonim „Lis”. Jego oddział, dowodzony przez por. Kazimierza Wróblewskiego, został rozwiązany 7 lipca 1943 r., wskutek trudności aprowizacyjnych oraz akcji pacyfikacyjnych. W lipcu 1943 r. znalazł zatrudnienie w Centrali Przesiedleńców Niemiecki w Zamościu; został sklepowym w Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Skierbieszowie, utrzymując konspiracyjny kontakt z dowództwem rozwiązanego oddziału i wspierając go finansowo. Następnie pracował w Cukrowni „Klemensów” i w Wytwórni Win i Marmolady w Jatutowie. W 1944 r. znalazł zatrudnienie w Urzędzie Gminy Skierbieszów. 6 grudnia 1944 r. został aresztowany i zesłany do sowieckich łagrów na Uralu. Przebywał w obozach pracy: Nagorna, Samoswiet, Kruticha, Kostoucha, Rież – łącznie spędził w nich 33 miesiące. Do Polski powrócił w listopadzie 1947 r.
Jest autorem licznych artykułów w prasie dotyczących dziejów ziemi hrubieszowskiej i losów jej mieszkańców. Wydał także książki: Siedem wieków Grabowca (1991), Łuny nad Huczwą i Bugiem. Walki oddziałów AK i BCh w Obwodzie Hrubieszowskim w latach 1939–1944 (wraz z B. Kłembukowskim i E. Tokarczukiem, 1992), Władysława Czachórskiego żywot i sprawy (2004).
W 1989 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. W 2005 uhonorowano go Krzyżem Zesłańców Sybiru – nowym odznaczeniem, nadawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej osobom więzionym po II wojnie światowej w łagrach na Syberii. Dziękując za odznaczenie, powiedział w imieniu całej grupy uhonorowanych Sybiraków: „Ten krzyż będzie nam przypominał lata poniżenia i ciężkiej pracy w tajdze i kopalniach, [...] lata głodu i udręki. Ale będzie też nas napełniał chlubą i dumą. Zapewniam, że resztę naszego życia poświęcimy dla piękna i dobra Świdnika i kraju”.


Spis treści

Aresztowanie i przesłuchania
Droga w nieznane
„Na białe niedźwiedzie”
Łagier Nagorna
Łagier Samoswiet
Łagry Kritucha i Kostoucha
Łagier Rież
Powrót do kraju
Biała Podlaska


« powrót
Ilość