Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, t. I  Cena: 10.00 zł
Tom I, Rok 2010

Redaktor Alina Siomkajło

Wydanie I
Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą, 2011
Objętość 233, [2] s.
Format 160 x 230 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-443-9

[ Czasopismo ]

O Roczniku

Rocznik EKSPRESJE przyszedł na świat w niemałych bólach - rodził się w polskim Londynie jednocześnie ze Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich za Granicą (SPPzG).
Tytuł EKSPRESJE, zgodnie ze swoim znaczeniem, ma wskazywać na wyrazisty, niestroniący od spotęgowanego sugestywnością, sposób wyrażania myśli, uczuć - przekonań. A jak przystało na stowarzyszeniowy Rocznik zagraniczny, jego tematyczne zaangażowanie jest tak rozległe, jak przestrzenne są zainteresowania autorów osiedlonych w różnych krajach naszego globu.
EKSPRESJE gromadzą także różnorodność rodzajowo-gatunkową tekstów. Tym razem: od aforyzmu, utworu poetyckiego, poprzez eseistykę, felieton, recenzję, rozpisaną na głosy relację, pamiętnik, dokumentarne opracowanie, do okolicznościowego przemówienia i kalendarium. - Na kształt emigracyjnej złożoności piszącego świata prezentują wielość warsztatów i kulturowych poziomów. fragm. Narodziny


Spis treści

Narodziny Redaktor
Our birth Editor (translated by Marek Laskiewicz)

Pamięć i przesłanie

Alina Siomkajło „Świadectwo grobów katyńskich obowiązuje żyjących”
Wojciech Ligęza Bolesław Taborski – liryka i rzeczy ostateczne
Elżbieta Lewandowska Szlachetna misja
Paweł Spodenkiewicz Samotność Tadeusza Wyrwy

Nagroda i pożegnanie

Alina Siomkajło Pisarz kresowej tożsamości, Żegnając Pisarza

Poezje

Dana Parys-White Wierszowanie – jak szukanie przyjaciela, Pani Ewo, Nie anioł nie ptak
Marek Baterowicz *** [noc była taka jasna], Tren Smoleński, Skończone, Aforyzmy
Krystyna Kulej Wstchnienie, Rozpętane Siwki, Kuszenie, Jesienna hortensja, Spłakany wiatr
Andrzej Karbiński Aforyzmy: Czas, Multimedialni, Wielcy i mali, Nieprozaiczność, Niespodzianka, *** [w cieniu], Więcej gwaru
Zbigniew Skwierczyński O wolność od lęku, Dehumanizacja, O blask prawdy, O kromkę chleba
Elżbieta Lewandowska Martwa natura, Pejzaż, Byle do wiosny
Katarzyna Latała Teatrzyk Kaczka po Pekińsku przedstawia

Silva rerum

Bożena Trabulsje Egipt – milczący świadek chrześcijaństwa
Dana Parys-White Dwa końce, Z wyspy na wyspę
Katarzyna Latała Chętny
Agnieszka Czapla Wiatr w żagle
Tomasz Tytus Marciniak Z pamiętnika squattera

O książkach

Wacław Pyczek Puls ziemi rodzinnej (Z. A. Skwierczyński, Krajobrazy polskie)
Robert Małolepszy Profesor pisze dla Kowalskiego (II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie)
Marek Baterowicz „Zrozumieć swój czas” (Teresa Walas, Zrozumieć swój czas)
Alina Siomkajło Przez wieki i kontynenty (Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii)

Tradycje i obyczaje

Leokadia Komaiszko Studentka w Teklanach. Wileńszczyzna wczoraj i dzisiaj. Relacja rozpisana na głosy
Alina Siomkajło Zarys dziejów Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie

Z kalendarza 2010 Ryszard M. Żółtaniecki
Noty o autorach Iwona Macałka
Książki nadesłane


« powrót
Ilość