Księgarnia - Wspomnienia i listy
Ju-651.Więzień łagrów Workuty  Cena: 16.00 zł
Tadeusz Pietkiewicz

Do druku przygotowała i wstępem opatrzyła Danuta Terpiłowska

Seria „Z nieludzkiej ziemi”, t. XI


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2011
Objętość 137, [1] s., 8 s. il. czarno-białych
Format 147 x 208 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-446-0
ISSN 1508-7956

[ Wspomnienia z zesłania na Syberię ]

O książce

Książka utrwala wspomnienia autora z pobytu „na nieludzkiej ziemi”, nasycone tragizmem, ale i nieugiętą wolą przetrwania. Opisuje lata niewoli i powrót do Ojczyzny, którego etapy oznaczały również powolne odnajdywanie własnej tożsamości.

Danuta Terpiłowska:
Pragnę przekazać do rąk Czytelników wspomnienia mego Taty. Dziś jest on już starszym człowiekiem. Mówi o sobie: „Jestem człowiekiem szczęśliwym, jestem człowiekiem”. Te słowa, tak proste w swym wyrazie, a tak pełne godności i ogromnej siły duchowej, ukazują całą jego ludzką wielkość, zadziwiają, wręcz imponują. Pisze to człowiek, który został skazany na karę śmierci. Wyrok ten dzięki dekretowi gen. Malinowa, który wszedł do rządu po śmierci Stalina, został zmieniony na 10 lat katorgi w dalekich rejonach Związku Sowieckiego. Tata spędził 9 lat i jeden miesiąc w sowieckim obozie karnym w Workucie, z którego raczej się nie wraca... Ponadto 1 rok był już nie więźniem, ale zesłańcem na Syberii. To też niełatwy los... To wszystko nie załamało i nie złamało ducha w moim Tacie. „Zwyciężyłem!” – kończy swoje wspomnienia, nie bez radości i słusznej dumy, nie bez pewnego zadowolenia ze swego, tak przecież pełnego doświadczeń, życia. Powstała książka, będąca opisem warunków życia i pracy łagierników, wśród których był mój Tata. Ale to nie tylko i nie tyle sucha, kronikarska relacja; jest to bardziej odbicie myśli, odczuć, czynów, przeżyć i całego człowieczego „mikroświata” mego Taty.


Spis treści

Wstęp (Danuta Terpiłowska)

Piosenka Sybiraków
Prolog
Rodzina
Dzieciństwo
Czas wojny
Nocny atak na stację kolejową
„Burza” 1944 roku
W szponach śmierci
Ku Workucie
W Workucie
Zona
Jeden dzień życia Tadeusza Pietkiewicza
Moje choroby
Tatuaże
Dlaczego przeżyłem w łagrze?
Kopalnia
Organizacja pracy
Antracyt, energia, pył, windy i kombajny
Ludzie
Kobiety
Czekiści
Błatnyje i suki
Pamiętam ich po imieniu
Żołnierz z Nowej Ziemi
Życie w łagrze
Chleb i woda
Workuckie polowanie
Ucieczki
Bunt więźniów
Szczury
Oswobodzenie
Syberia
Jak zapomniałem języka polskiego
Spotkanie z matką
Osada
Tajga – prawo, niedźwiedź – prokurator
Wędrujące miejscowości
Wędrujące drewno
Aprowizacja
Polowania
Ponowne wyzwolenie
Piękny powrót
Po powrocie
PRL i RP
Epilog


O Autorze

Tadeusz Pietkiewicz urodził się w 1928 roku na Wileńszczyźnie. W 1944 roku został aresztowany i skazany na karę śmierci, którą zamieniono – „w drodze łaski” – na 10 lat łagrów. W obozie w Workucie spędził 9 lat, pracując w kopalni. Następnie musiał się osiedlić na Syberii, gdzie przebywał rok. Do Polski wrócił w 1956 roku.


« powrót
Ilość