Księgarnia - Poezja
Ballada o przemijaniu  Cena: 12.00 zł
Henryk J. Kozak

Wstęp Jadwiga Mizińska

Cena zbytu 16,00 zł
Cena promocyjna 12,00 zł


Nagroda Główna w XX Konkursie im. Anny Kamieńskiej

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2013
Objętość 91, [1] s.
Format 140 x 205 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-490-3

[ Poezja ]

O książce

Poezja Kozaka już od jej początków była (i jest do dzisiaj) wielką demonstracją szczerości i prostoty mówienia. Od razu też zakotwiczyła się w krajobrazie Podlasia, w krainie znad Krzny, w faktycznej i duchowej zarazem ojcowiźnie poety. Wyraźnie też jest widoczny ludowy fundament tej poezji, zarówno w wymiarze rodzajowym, jak i wizyjnym, konkret życiowy przeplata się tu ze światem baśni...
Wszystko służy apoteozie kraju dzieciństwa, Świętego Podlasia, arkadii wiejskiej szczęśliwości, życia...


prof. dr hab. Stefan Melkowski

Tak, ta poezja to lekarstwo dla osamotnionych, zmęczonych życiem, pogubionych w nim, przegranych i pogardzanych. Odrzuconych. Jak każdy skuteczny lek, jest nieco gorzkawa. Ma jednak cudowną właściwość, podobną do zawartości butelki, jaką Alicja, spadając do Króliczej Nory, zdążyła pochwycić i – odczytawszy napis „drink me” – wypić. Po wychyleniu kilku łyków stwierdziła „zdziwniej i zdziwniej”, za chwilę zaś spostrzegła, że się wydłuża i rośnie.
Identycznie działa panaceum Kozaka: czytasz o czymś bolesnym i smutnym, a doznajesz zaskoczenia, jak piękny może być ów smutek. Poddajesz mu się i... zaczynasz czuć radość, rośniesz od tej radości, budzi się w Tobie wdzięczność dla Autora, który miał odwagę smucić się, boleć, żałować, kajać się i płakać także i w Twoim imieniu. Doświadczasz tego, o czym tylko Poeta pamięta: że smutek, tak jak i uśmiech – to dwie boskie rzeczy w człowieku.
Wiersze Kozaka, wszystkie czterdzieści i cztery, przeznaczone są dla osób, które nie wstydzą się mieć duszy ani jej używać.


prof. dr hab. Jadwiga Mizińska, fragm. wstępu

O Autorze

Henryk Józef Kozak – poeta, prozaik. Urodzony 15 lipca 1945 r. we wsi Krasna na Podlasiu. Dzieciństwo i młodość spędził w Sitniku k. Białej Podlaskiej. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Leśnej Podlaskiej oraz Wydziału Historii UMCS w Lublinie. Mieszka w Lublinie. Opublikował dwie powieści oraz jedenaście zbiorów wierszy, m.in.: Podróż do Miami (1995), ... o świcie kiedy ... nic z nas ... (2007), List do matki (2010 – wersja polsko-rumuńska), Chwile przed odjazdem (2011). Jego wiersze były tworzywem kilku poetyckich słuchowisk radiowych. Jest laureatem nagród poetyckich im. Józefa Czechowicza, Józefa Łobodowskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz wielu ogólnopolskich konkursów poetyckich i prozatorskich. Wiersze i prozę Kozaka tłumaczono na języki: rosyjski, rumuński, serbski i węgierski.


« powrót
Ilość