Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Problemy Frazeologii Europejskiej, tom IV  Cena: 7.00 zł
Redakcja naukowa Andrzej M. Lewicki

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2001
Objętość 100 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-086-7
ISSN 1643-0239

[ Publikacja naukowa – językoznawstwo ]

O książce

Seria ''Problemy frazeologii europejskiej'' stanowi dorobek zespołu badaczy skupionych w Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN. Reprezentuje różnorodność tematów i postaw metodologicznych, właściwą temu zespołowi.

Tom otwiera rozprawa Anny Pajdzińskiej O znaczeniu związku frazeologicznego, pisana z pozycji kognitywistycznych. Procesy kształtowania się nowych związków frazeologicznych w publicystyce przełomu XX i XXI w. pokazuje rozprawa Grażyny Majkowskiej. Wykazanie, że aktualne (materiał zebrany w 1999 r.) problemy społeczne odbijają się w języku, zainteresuje zarówno dziennikarzy, jak i nauczycieli, chcących wzbogacić materiał przedstawiany na lekcjach języka polskiego. Również współczesnych innowacji w użyciu ustalonych połączeń wyrazowych dotyczy artykuł Bożeny Rejakowej, która analizuje użycie przysłów w tekstach o modzie. Artykuły Alicji Nowakowskiej i Urszuli Szyszko przedstawiają występowanie w składzie frazeologizmów wyrazów z określonych grup znaczeniowych. Nowakowska omawia nazwy roślin w wyrażeniach porównawczych, a Szyszko związki frazeologiczne zawierające nazwy używek (napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, kawy). Literaturoznawców zainteresuje artykuł Anny Licy o innowacjach w użyciu frazeologizmów w prozie Wacława Berenta. Wyraźnie do nauczycieli adresowany jest artykuł Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej i Anny Ciesielskiej omawiający koncepcję leksykograficzną słownika frazeologicznego dla młodzieży W kilku słowach, wydanego przez PWN. Anatolij Ivczenko, badacz z Charkowa, wykazuje, że w zasobie frazeologicznych języków słowiańskich zachowały się ślady obrzędów inicjacji, występujących w przedchrześcijańskiej Słowiańszczyźnie.Spis treści

Andrzej Maria Lewicki, Słowo wstępne
Anna Pajdzińska, O znaczeniu związku frazeologicznego (raz jeszcze)
Aneta Lica, Innowacja rozwijająca w prozie – jej funkcje (na podstawie twórczości Wacława Berenta
Grażyna Majkowska, Najnowsza frazeologia publicystyczna
Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Anna Ciesielska, Słownik frazeologiczny dla młodzieży – koncepcja leksykograficzna
Anna Nowakowska, Nazwy roślin w stałych polskich konstrukcjach komparatystycznych
Barbara Rejakowa, Miejsce przysłów w tekstach o modzie
Urszula Szyszko, Frazeologia związana z leksemami nazywającymi używki w języku polskim
Anatolij Ivczenko, Junoszeskije vozrastnyje iniciacii drevnich słavian v zierkale frazeologii


« powrót
Ilość