Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Problemy Frazeologii Europejskiej, tom V  Cena: 7.00 zł
Redakcja naukowa Andrzej M. Lewicki

Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2002
Objętość 96 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 83-7222-134-0
ISSN 1643-0239

[ Publikacja naukowa – językoznawstwo ]


O książce

Rozprawom zebranym w tomie V z serii „Problemy Frazeologii Europejskiej” towarzyszy różnorodność tematyczna; oprócz opracowań filologicznych czytelnik znajdzie tu ujęcia strukturalne i kognitywne. Praca oddaje polifoniczny klimat, jaki często towarzyszy posiedzeniom badaczy Komisji Frazeologicznej. Wojciech Chlebda w eseistycznej formie ujmuje problemy dotyczące słabo zbadanych zakresów frazeologii i idiomatyki. Maciej Grochowski omawia wielowyrazowe jednostki języka, nie mające funkcji nominatywnej, ale pełniące funkcje syntaktyczne lub modalizujące. Problemy podejmowane w tym artykule, jak dotąd, nie zostały podjęte przez frazeologów. Ewa Jędrzejko pokazuje, jak istotne źródło dla poznania dziejów kultury stanowi frazeologia. Katarzyna Mosiołek-Kłosińska koncentruje się na dynamizmie zasobu frazeologicznego. Stanisław Prędota donosi o ważnym odkryciu bibliograficznym z zakresu paremiologii. Historyczne aspekty frazeologii znajdują odbicie w pracach Jerzego Tredera i Alicji Nowakowskiej.


Spis treści

Andrzej M. Lewicki, Słowo wstępne
Wojciech Chlebda, Poszukiwanie idiomatykonu (Szkic informacyjny o najnowszych dociekaniach frazeologii rosyjskiej)
Katarzyna Mosiołek-Kłosińska, Innowacje frazeologiczne jako źródło powstawania nowych jednostek leksykalnych
Alicja Nowakowska, Frazeologizmy i przysłowia z nazwami roślin w „Słowniku języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego
Maciej Grochowski, Wielowyrazowe jednostki funkcyjne
Anna Krzyżanowska, Pronominalizacja i relatywizacja: dwie operacje na frazeologizmach
Ewa Jędrzejko, „Obrazki z dziejów Polski” – czyli jeszcze o historyczno-kulturowym aspekcie frazeologii i paremiologii
Jerzy Treder, Wybrane frazeologizmy w „Tragedii o Bogaczu i Łazarzu” z 1643 roku
Stanisław Prędota, Nieznany zbiór przysłów niderlandzkich z 1601 roku w Bibliotece Jagiellońskiej


« powrót
Ilość