Księgarnia - Literaturoznawstwo, językoznawstwo
Ekspresje. Expressions. Rocznik Literacko-Społeczny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą, t. III  Cena: 12.00 zł
Tom III, Rok 2012

Redaktor Alina Siomkajło


Wydanie I
Londyn: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich za Granicą, 2013
Objętość 384 s.
Format 160 x 230 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-0-9570833-1-8

[ Czasopismo ]

O tomie

W świetle refleksji dojrzewają wciąż nowe sposoby spojrzenia na rzeczywistość. W poezji, prozie narracyjnej i pracach badawczych rozgościł się i do „Ekspresji” – poetyckimi Spotkaniami z Innym, światami Marka Baterowicza, Bożeny Trabulsje, Katarzyny Latały... – zawitał wieloznaczny 'Inny'. Dzięki takiej perspektywie Janusz Pasterski w książce Inne wyzwania odkrywa odmiany dwukulturowości w poezji Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy, natomiast w opowieści Wojciecha Kudyby o Wierszach wobec Innego kulturoznawczy dyskurs służy interpretacji postaw i wartości w wierszach polskich poetów, a kategorię 'Innego' odnosi do przybyszów z Kosmosu i do ziemskich wspólnot – zróżnicowanych narodowo, rasowo, klasowo, wiekiem, płcią; do wykluczonych, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych...
W przypadku Józefa Conrada-Korzeniowskiego problematyka 'Inności' wymaga osobnego namysłu. [...]
Redakcja „Ekspresji” pragnie zaprezentować Czytelnikom dociekania, w których 'Inność' nie jest nieszczęściem, lecz szansą, oraz przybliżyć połączony ze szlachetną sztuką interpretacji 'inny' stan poznającego umysłu.


Alina Siomkajło, fragm. wstępu

Spis treści

Redaktor, Oswajanie i konsternacja
The Editor, Acculturation and its perplexities

Nagroda Literacka 2012

Wojciech Ligęza, Światło afirmacji – cienie żalu
Marek Baterowicz, Jestem z wami duchem i wierszami

Krynica poezji

Gabriela Matuszek, Spotkania z innym
Wojciech Kudyba, Gala poetycka 2012

Alchemia prozy

Marek Baterowicz, Jasne jak piwo; Latające ryby
Bożena Trabulsje, Ziemi syryjskiej w hołdzie
Jacek Ozaist, Negatyw słońca
Ryszard Grajek, Złotą bramę otworzymy na oścież
Edyta Cousens, Refleksy

Rozdanie sceniczne

Katarzyna Latała, Makao. Sześć scen z życia wziętych i pół nie wiadomo skąd...

Interpretacje

Andrzej Busza, Conrada W oczach Zachodu i teatr rzeczywistości
Justyna Budzik, Czas dziwny, czas ciekawy. Poetyckie refleksje Andrzeja Buszy
Justyna Chłap-Nowakowska, Xawery Glinka. Zapomniany poeta i publicysta emigracji
Wojciech S. Wrocław, Jak ironizuje Józef Wittlin? O Soli ziemi

O książkach

Marek Baterowicz, Belissima (L. Elektorowicz, Wiersze dla Marii)
Wojciech Ligęza, Międzyludzkie – transcendentne (W. Kudyba, Wiersze wobec Innego)
Piotr Sanetra, Symbioza pędzla i pióra (E. Lewandowska, Szczęśliwe oczy)
Alina Siomkajło, Fenomen cenzury (Bibliologia polityczna, red. D. Koźmian)

Archiwum pamięci

Bogusław Polak, Szlakiem „Armii Tułaczy”. Od Rosji do Włoch 1941–1945
Elżbieta Lewandowska, Skrzydlaci chłopcy z Lasham
Piotr Szrama, W drodze do olimpu. Sport wyczynowy w PRL
Komentarz Redaktora do „Wyjaśnienia” Katarzyny Bzowskiej

Z Kalendarza 2012
Noty o autorach
Książki nadesłane
Spis ilustracji


« powrót
Ilość