Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2013, nr 2  Cena: 20.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013
Objętość 138, [1] s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Fragment encykliki Papieża Franciszka Lumen Fidei o wierze. 29 VI 2013.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Mariusz Krawiec – Środki społecznego przekazu jako narzędzie ewangelizacji w ujęciu bł. Jakuba Alberionego (1884–1971)
Paweł Mąkosa – Advantages and disadvantages of digital education
Katarzyna Golonka – Facebook: reality or fiction?
Wojciech Wciseł – Kampania społeczna „Bo byłem przybyszem...” jako przykład skuteczności wielomedialnego przekazu dotyczącego integracji cudzoziemców w Polsce

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Joanna Szegda – Media obywatelskie narzędziem przekazywania i utrwalania kultury narodowej
Marcin Dolak, Michał Klementowicz – Funkcjonowanie języka religijnego na przykładzie dziennika „Rzeczpospolita”
Olga Kurek, Hubert Ochmański – Zmiana wizerunku i postrzegania organizacji w opinii użytkowników sieci
Agata Dziekan-Łanucha – Próby naprawy systemu opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych w Polsce
Tadeusz Zasępa, Peter Oleksak – Building Areas of Peace with media and ethics in the Process of Globalisation

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Miłosz Wawrzyniec Romaniuk – Małgorzata Skibińska – Umiejętności informacyjne gimnazjalistów wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012
Grzegorz Umiński – „Integracja w globalnej wiosce” – Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej. Red. nauk. W. Wciseł, M. Wyrostkiewicz. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej. Lublin 2013
Mirosław Chmielewski CSsR – P. Drzewiecki. Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole. Dom wydawniczy Elipsa: Warszawa 2013


« powrót
Ilość