Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2013, nr 1  Cena: 20.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2013
Objętość 125 s.
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

Fragmenty orędzia Papieża Benedykta XVI na XLVII Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013 – Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary, nowe przestrzenie dla ewangelizacji

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Stanisław Janiga, Mirosław Chmielewski – Rekolekcje szkolne w polskiej praktyce katechetycznej
Artur Mezglewski – Podstawy prawne rekolekcji szkolnych w polskim systemie oświaty
Magdalena Stach-Hejosz – Rekolekcje szkolne w planie organizacji pracy szkoły
Waldemar Janiga – Rekolekcje szkolne a program katechezy

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Witold Kawecki – Visual Speech – Visualising the Evangelical Message
Grzegorz Jerzy Zakrzewski – Blaski i cienie „popteologii” Szymona Hołowni
„Ewangelizacja w globalnym świecie mediów” (dyskusja panelowa),
Małgorzata Grzenia, Mirosław Chmielewski – Rekolekcje naszych marzeń

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Paweł Mąkosa – Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia
Paweł Mąkosa – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Michał Wyrostkiewicz – Capire i new media
Michał Wyrostkiewicz – Infoetyka na IX Lubelskim Festiwalu Nauki


« powrót
Ilość