Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2006, nr 1  Cena: 15.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006
Objętość 99, [1] s.
Format 165 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

Władysław Głowa – Działalność naukowa i wychowawcza Ks. Prof. Dr hab. Tadeusza Zasępy – prof. zwyczajnego, Rektora Lubelskiej Szkoły Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły, Kierownika Katedry Współczesnych Form Przekazu Wiary Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

Fragmenty przesłania Papieża Benedykta XVI do biskupów polskich przybyłych z wizytą „ad limina apostolorum”, Watykan, 26 listopada 2005 r.

ARTYKUŁY

Jerzy Smoleń – Media w duszpasterstwie. Niepokój Kościoła
Andrzej Baczyński – Miejsce Kościoła w modelu telewizji społecznej
Andrzej Baczyński – Współczesna telewizja jako nośnik antywartości
Andrzej Baczyński – Amerykański i europejski model funkcjonowania telewizji
Imrich Jenča – Zmeny novinárskej profesie na Slovensku po roku 1989 a informačné zdroje
Peter Oleksák – Socialistic Wind from South
Jerzy Smoleń – Media w duszpasterstwie. Z nauczania Magisterium Eccolasiae
Jarosław Woźniak – Teatr religijny w duszpasterstwie

KONSPEKTY

Jakub Adamczyk – „Szkalujcie, szkalujcie i tak część sie przyczepi” – manipulacja w polityce
Joanna Sobiechowska – Manipulacja w telewizji


« powrót
Ilość