Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2007, nr 1  Cena: 15.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007
Objętość 159, [2] s.
Format 165 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

Fragment orędzia Papieża Benedykta XVI na XLI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2007 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Peter Oleksák – Médiá v rodinie – riziko a obohatenie
Jarosław Jęczeń – Mass media – darem osoby dla osoby
Peter Takáč, Peter Kalanin – The roll of mass media in health related – issues of aging

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Martina Ferencová, Peter Kolanin, Alena Baistová – Kúltura a komunikácia
Tadeusz Zasępa – Jan Paweł II – wydarzenia religijne – wydarzenia telewizyjne
Gintaras Tamoąauskas – Wpływ Jana Pawła II na wydanie prasy niezależnej na Litwie w latach 1978–1983
Dorota Narewska – Karol Wojtyła dziennikarzem
Anna Rogowska-Mrówczyńska – Makdonaldyzacja kultury w „piekle współczesności”
Beata Kułak, Małgorzata Nowak – Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole
Natalia Sosnowska – Organizacja repliki w politycznym komentarzu radiowym
Michał Drożdż – Czy media są wolne „od ideologii”?
Jarosław Woźniak – Wspomnienie o Kazimierzu Dejmku (1924–2002)


« powrót
Ilość