Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2009, nr 1  Cena: 15.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009
Objętość 146 s.
Format 165 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

Fragment orędzia Papieża Benedykta XVI na XLIII Światowy Dzień Środków Przekazu 2009 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Michał Drożdż – Jan Paweł II – oblicza dobrego człowieka z perspektywy mediów
Michał Drożdż – W trosce o rodzinę w mediach
Dariusz Hryciuk – Sposoby prezentacji sekty na przykładzie wybranych filmów

KULTURA, JĘZYKA A MEDIA

Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak – New Technologies and new relations in „Digital Nation” – the support of culture, esteem, dialog and friendship
Piotr Drzewiecki – Christian discernment. Rozeznawanie duchowe jako metoda chrześcijańskiej interpretacji tekstów kultury medialnej
Dorota Narewska – Wojtyła – dziennikarz i współredaktor
Tomasz Kornecki – Prawne i etyczne aspekty działalności dziennikarzy w świetle prawa prasowego i nauczania Jana Pawła II
Jerzy Smoleń – Środki społecznego przekazu a odpowiedzialność nadawcy
Piotr Drzewiecki – Inicjatywa polskiego systemu klasyfikacji przekazów audiowizualnych
Michał Wyrostkiewicz – Piractwo komputerowe – problem nie tylko prawny
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn, Beata Burkat – Mechanizmy wartościowania w felietonach Jana Ciski

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Jerzy Smoleń – Seminarium Instytutu Dziennikarstwa UW i Polskiego Stowarzyszenia PR „Public Relations w życiu publicznym”


« powrót
Ilość