Księgarnia - Media i marketing
Biuletyn Edukacji Medialnej 2010, nr 1  Cena: 15.00 zł
Wydanie I
Lublin: Katedra Współczesnych Form Przekazu Wiary, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010
Objętość 129 s., [2 s.]
Format 165 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISSN 1733-0297

[ Czasopismo ]

Spis treści

KOŚCIÓŁ O NOWYCH AREOPAGACH

Fragment orędzia Papieża Benedykta XVI na XLIV Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2010 r.

OSOBA, RODZINA, ZDROWIE A MEDIA

Jarosław Jęczeń – Człowiek we współczesnym mediapolis
Tadeusz Zasępa, Jarosław Woźniak – Cooperation the moral theologians and specialists of media as the basic Christian democracy
Piotr Drzewiecki – Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego
Monika Szpringer, Wanda Wawro, Zbigniew Formella, Grażyna Czerwiak – Przemoc rówieśnicza z udziałem mediów elektronicznych

KULTURA, JĘZYK A MEDIA

Dorota Narewska – Karola Wojtyły wizja dziennikarska (1949–1978). Część I
Andrzej Adamski – Bł. ks. Ignacy Kłopotowski (1866–1931) – wychowawca świadomych, krytycznych i aktywnych odbiorców środków przekazu
Maciej Szczepaniak – Komunikacja cierpienia. Włoska prasa o ostatnim publicznym wystąpieniu Jana Pawła II
Wojciech Wciseł – Wolontariat i akcje charytatywne w tygodnikach katolickich archidiecezji lubelskiej

RECENZJE – SPRAWOZDANIA

Paweł Mąkosa – Ks. Jarosław P. Woźniak, Inscenizacje staropolskiego dramatu religijnego. Recenzja


« powrót
Ilość