Księgarnia - Historia
Legioniści. Kapelani. Sztandary. 1914-1921. Opowieść historyczna  Cena: 34.00 zł
Barbara Tarkowska

Cena zbytu 44,00 zł
Cena promocyjna 34,00 zł


Wydanie I
Lublin: Norbertinum, 2021
Objętość 239, [1] s., fot., mapy
Format 170 x 240 mm
Oprawa miękka klejona
ISBN 978-83-7222-745-4

[ Opowieść o dziejach 5. Pułku Piechoty Legionów Polskich oraz kapelanach służących żołnierzom tego pułku ]

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

O książce

Z historii wiadomo, że w latach 1914-1921 w tej formacji służyło dwóch ochotniczych kapelanów zawodowych, to jest ksiądz Stanisław Żytkiewicz z diecezji przemyskiej i ksiądz Jan Leon Ziółkowski z diecezji krakowskiej.
Również wiadomo, że 5. pp otrzymał trzy małe sztandary, od ludności Częstochowy, Makowa Podlaskiego i Bronowic koło Krakowa, a także duży sztandar od mieszkańców Wilna.
Marszałek Józef Piłsudski przypinając order Virtuti Militari w grudniu 1920 r. do szarfy dużego sztandaru 5. pp Legionów, uhonorował wszystkich, którzy służyli w tej formacji w czasach walk o niepodległość i granice Polski, ponieważ ten order symbolizował waleczność i braterstwo wojenne.
[...] ostatnią, wielką bitwę w obecnych granicach Polski, ustalonych po II wojnie światowej, wojsko 5. pp Legionów stoczyło w Gibach koło Sejn w dniu 22.09.1920 r.
[...] w Gibach walczył III batalion 5. pp i trafił na odrutowaną placówkę nieprzyjaciela, ale bez informacji, że okopy miały umocnienie „przeszkodami elektrycznymi”, o czym wiadomo z wojskowych dokumentów operacyjnych bitwy niemeńskiej na odcinkach pod Lidą.
Ale nigdzie nie ma wzmianki, że do zwycięstwa III batalionu 5. pp w boju o przesmyk w Gibach przyczynił się kapelan 5. pułku ksiądz Jan Ziółkowski, odznaczony Krzyżem Walecznych za bohaterstwo [...].
Autorzy historii wojennej 1. Dywizji Piechoty Legionów piszą o zdobyciu w bitwie pod Lidą dużej ilości sowieckiej broni, amunicji i ok. 2000 taborów konnych przez pułki 1. Legionowej, ale repatrianci z Wilna przekazali, że do tego przyczynił się najbardziej 5. pp Legionów, rekwirując magazyn sowiecki nad rzeką Dzitwą, ponieważ wiedział o jego lokalizacji od proboszcza parafii w Ossowie, gdzie na plebanii był sztab 5. pp w czasie boju pod Lidą.
Osoby spokrewnione z ks. Burbo z Ossowa przekazały też informacje, że on zorganizował pogrzeb dla wszystkich poległych w bitwie pod Lidą. Ksiądz Jan Burbo, znany na Wileńszczyźnie kaznodzieja i patriota, zmarł w 1924 r. w Wilnie i jego pogrzeb na cmentarzu Rossa urządziło dowództwo 5. pułku piechoty Legionów i ksiądz Ziółkowski, wówczas szef rejonu duszpasterstwa wojskowego Wilno-Podbrodzie-Wilejka w rejonie Dowództwa Okręgowego Korpusu Nr III Grodno, gdzie w tym okresie ksiądz Żytkiewicz pracował jako dziekan do spraw religijnych na Wileńszczyźnie.


Barbara Tarkowska, fragmenty Słowa od Autorki

Spis treści

Część I
Maszerują strzelcy, maszerują
Karabiny błyszczą, szary strój

Część II
W latach 1919-1920 wojsku było ciężko
Ale z bolszewikami walczyło zwycięsko

Słowo od Autorki

Bibliografia selekcyjna« powrót
Ilość