Józef Czechowicz, „Poemat o mieście Lublinie”. Józef Łobodowski, „Ballada lubelska”
  • Wydanie: pierwsze
  • Miejsce i rok: Lublin, Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, 2017
  • Objętość: 99, [2] s.
  • Format: 140 x 220 mm
  • Oprawa: miękka klejona
  • ISBN: 978-83-944894-3-4
  • SERIA: Biblioteka Siedemsetlecia

Wstęp i opracowanie: Jarosław Cymerman

Projekt okładki: Zofia Kopel-Szulc

 

Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza i Ballada lubelska Józefa Łobodowskiego to bezsprzecznie najważniejsze teksty poetyckie poświęcone Lublinowi. W obydwu utworach miasto nad Bystrzycą jest przestrzenią mityczną, w której ważą się losy świata – od jego narodzin po czas apokalipsy. Czechowicz wskrzesza i ocala w pamięci Lublin swego dzieciństwa – jeszcze prowincjonalnie senny, a Łobodowski umiejscawia w jego murach „bój ostatni”, pokazując miasto doświadczające katastrofy II wojny światowej i komunizmu. Wspólna lektura obu tekstów pozwala dostrzec, jak w Balladzie lubelskiej, napisanej w 20 lat po Poemacie o mieście Lublinie, odżywają i są twórczo przekształcane Czechowiczowskie wizje.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin

 

Spis treści

 

Genesis i apokalypsis (Jarosław Cymerman)

Józef Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie

Józef Łobodowski, Ballada lubelska

Komentarz edytorski

Przypisy

więcej o książce
zwiń
Polecane

Słownik biograficzny i opracowanie dziejów polskich kolejarzy zamordowanych w Katyniu i innych miejscach kaźni w ZSRS

Antologia tekstów literackich poświęconych zbrodni katyńskiej

Książka o dojrzewaniu do ojcostwa

Nagroda Główna w XXIV Konkursie Poetyckim im. Anny Kamieńskiej